21:15 EDT Thứ ba, 16/10/2018

Hỏi - Đáp

  Công dân hỏi
  Cơ quan trả lời

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 194

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 504809

Trang nhất » "5 XÂY, 3 CHỐNG"

Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng

 
             Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”. Và chương trình hành động số 22- CTr/HU của Ban Thường vụ huyện ủy Hòa Vang về thực hiện chỉ thị 29 –CT/TU. Để triển khai thực hiện Chỉ thị đạt kết quả tốt, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng Chương trình hành động thực hiện trong toàn đảng bộ như sau:
 
            1. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng tinh thần Chỉ thị, gắn với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp” đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn xã.

             2. Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã rà soát chức năng nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Trong đó quy định rõ việc nghiêm cấm cán bộ, công chức: không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, không lạm dụng rượu, bia làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến tư cách cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng đến công việc; không làm việc riêng trong giờ hành chính, chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc ở công sở; có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày; nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn minh, văn hóa ở cơ sở. Lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ cơ quan, đơn vị; Xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

              3. Khảo sát đánh giá đúng mức chất lượng, trình độ công chức, viên chức làm cơ sở để sắp xếp, điều động, luân chuyển, bố trí phù hợp; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, gương mẫu và ý thức kỷ luật, kỷ cương cao; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

              4. Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ xảy ra sai phạm, như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý quy hoạch, giải tỏa đền bù; quản lý tài chính, cấp phát vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giám sát xây dựng công trình, dự án; trật tự xã hội, trật tự giao thông, thực thi pháp luật; quản lý hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đơn thư; lao động xã hội; tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng.

              5- Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, bệnh thành tích; kịp thời phát hiện và kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, các quy định của Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm.
             6. Các trường hợp vi phạm nội dung “5 xây”, “3 chống” phải được làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm minh và công bố công khai kết quả xử lý vi phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt.

              Đề nghị Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể, cơ quan, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

             - Các  ban xây dựng Đảng: phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU, nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống” và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn xã;
              Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Đài truyền thanh của xã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về trách nhiệm, phẩm chất của người cán bộ, công chức, viên chức và kịp thời đưa tin, phản ảnh tình hình, kết quả hoạt động, phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đưa tin biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, phê phán các hành vi tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;
              Cụ thể hóa các nội dung “5 xây”, “3 chống” gắn với các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phát động phong trào thi đua, học tập hằng năm ở cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.
-  Tổ chức Đảng ủy: Tăng cường công tác tham rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013-2020, nhất là quy hoạch chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp. Khảo sát đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các bộ lãnh đạo quản lý, chủ chốt, cán bộ hợp đồng từ ngân sách của xã, cán bộ nằm trong quy hoạch để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ; phối hợp với các ngành liên quan xem xét cho thôi việc đối với cán bộ hợp đồng từ ngân sách xã qua đánh giá cán bộ, công chức hằng năm không hoàn thành nhiệm vụ, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nhất là vi phạm các nội dung “5 xây” “3 chống” quy định trong Chỉ thị 29-CT/TU.
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy trong việc tổ chức quán triệt, việc xây dựng chương trình triển khai thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng  ủy đưa nội dung “5 xây”, “3 chống” vào  Chương trình công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề hằng năm đối với các chi ủy, trực thuộc Đảng ủy và cá nhân cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt trên các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ xảy ra sai phạm. Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường nắm bắt thông tin và xử lý dứt điểm, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chịu trách nhiệm trong việc phát hiện và xử lý kiên quyết các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân; những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu thống nhất, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.
          - Dân vận Đảng ủy và UBMTTQVN xã: Chuyên trách dân vận Đảng uỷ phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và mạnh dạn phản ánh, tố giác các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức khi thi thành công vụ.

          -Uỷ ban nhân dân xã: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy, trong đó tập trung cụ thể hoá, thể chế hóa nội dung “5 xây”, “3 chống” thành các tiêu chí, chuẩn mực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhất là tiêu chí đánh giá kết quả làm việc của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Ban hành văn bản chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nội quy của các cơ quan. Rà soát, bổ sung những quy định trên vào quy chế thi đua khen thưởng của xã để xét thi đua hằng năm; phát huy vai trò của Hội đồng thi đua khen thưởng của xã trong việc phát động phong trào thi đua, theo dõi phong trào và xét thi đua đảm bảo thực chất và đúng đối tượng để kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành trực thuộc nhất là các ngành trực tiếp công dân và các tổ chức, cá nhân… (Địa chính, Tài chính, Văn phòng UBND xã, Tổ “một cửa”,Công an, xã đội, LĐ TB&XH,...) tổ chức quản lý và phát huy tốt hiệu quả hòm thư góp ý ở xã, mở rộng công khai dân chủ các chủ trương, quy định, chế độ, quy trình, thủ tục hành chính để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết; quy định hình thức và mức khen thưởng để khuyến khích các tổ chức, công dân phát hiện, cung cấp thông tin, bằng chứng tố giác cán bộ, công chức, viên chức có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Chỉ đạo các ngành liên quan trong việc nắm bắt thông tin dư luận, khảo sát điều tra đánh giá mức độ hài lòng của công dân để kịp thời chấn chỉnh, phục vụ tốt hơn nền công vụ, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thu, chi tài chính, chống tạo lập quỹ trái phép trong các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp của xã, nhất là tập trung ở các trường học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành của người đứng đầu chính quyền, cán bộ, công chức làm việc trong các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ xảy ra sai phạm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm và hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức cá nhân, không để tình trạng giải quyết đơn thư kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, diễn biến phức tạp trên địa bàn xã.

         
          - Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Trên tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU, quan điểm lãnh đạo và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy đảng triển khai quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn nắm rõ, đồng thời xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

           *Định kỳ 6 tháng và hằng năm ban, ngành của xã báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân xã và Tổ chức Đảng uỷ để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ. Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện.
           Hiện nay tất cả cán bộ công chức cơ quan xã đề có đăng ký nội dung thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU. Ủy ban kiểm tra đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của Chi bộ và đảng viên chi bộ cơ quan xã.
              *Văn bản chỉ thị 29 được liên kết tại đây:
             -Chỉ thị 29
          -
Chương trình hành động số 22 của huyện ủy
 

Bác Hồ và chuyện coi thời gian là "báu vật"

Có hàng trăm mẩu chuyện về Bác. Chuyện nào cũng cảm động, sâu sắc. Nhưng, một trong những chuyện vừa thể hiện sự mẫu mực, vừa thể hiện sự tôn trọng mọi người, vừa là lời phê bình nhẹ nhàng nhưng lại có tác dụng nhắc nhở tất cả mọi người về vấn đề tiết kiệm thời gian, đó là câu chuyện: "Thời gian quý...